var $img = $('.wrapper img'); $('.wrapper').find('img[data-src]').each(function(){ ImageLoader.load(this); });
byggfakta_kallor.jpg

Vi vet hvem som bygger og hvem som planlegger å bygge

Vi har daglig kontakt med aktørene i bygg- og anleggsbransjen for å kartlegge hvor, når og hvordan det bygges.

Undersøkelsesavdelingen gjennomfører daglig hundrevis av intervjuer med utviklere, konsulenter og entreprenører. Dette, sammen med offisielle kilder, statlige og lokale myndigheter, agenter etc, er utarbeidet og behandlet for å komme våre kunder til gode.

  • Vi har kunnskap om fullførte, pågående og planlagte aktiviteter i det profesjonelle byggemarkedet.
  • Vi har kontroll på det private byggmarkedet. Vi vet hvem som fikk registrert skjøte og som søker foreløpig godkjenning og byggetillatelser.
  • Vi gjennomfører detaljerte undersøkelser av bygging og investeringer i boligsammenslutninger og eiendomsbesittere.

 

Byggfakta - Gir deg lønnsom informasjon

Byggfakta har som visjon å være den norske byggenæringens markedskanal for nye forretningsmuligheter. Vår forretningside er å etablere kontakter mellom kjøpere og selgere av produkter og tjenester på det norske bygg- og anleggsmarkedet. Vi skal dermed skape økt effektivitet, kvalitet og lønnsomhet for alle parter.

Siden 1969 har bedriften hatt navnet Byggfakta AS og stått som synonym for Norges informasjonstjeneste innenfor byggesektoren. I 2002 endret vi navn til Reed Business Information Norway AS. Navneskiftet indikerer at vi var en del av Reed Elsevier konsernet - en av verdens største medievirksomheter. Fra september 2009 ble de nordiske selskapene kjøpt av Docu Group, noe som gjør at vi kan tilby informasjonstjenester også i Tyskland og flere andre land i Europa. Denne tilknytningen betyr nye muligheter og produkter, til glede for våre kunder og samarbeidspartnere.

Vårt utgangspunkt er fortsatt å gi informasjon av høy kvalitet på det riktige tidspunktet om den norske byggevirksomheten. Byggfaktadatabasen inneholder mer enn 20 000 norske bygg- og anleggsprosjekter. Vi leverer oppdatert informasjon om ca. 250 nye og 1100 eksisterende prosjekter hver uke til våre kunder.

Organisasjonen vår har to ulike bedriftsgrener - en som omfatter salg av informasjon vedrørende bygg- og anleggsmarkedet samt en medieavdeling som gir ut de bransjerelaterte fagbladene Byggfakta og VVS aktuelt samt forbrukernettsiden Badogbolig.no.